Nötrleşme Nedir?

Nötrleşme Nedir, Nötürleşme tepkimesi nedir, Nötürleşme ısısı nedir, Mol sayısı ne anlama gelir, Hakkında kısa bilgi.

Asidik ve bazik çözeltilerin uygun miktarlarda alınarak karıştırılması sonucu meydana gelen çözeltilerde [H*j = [OH-] = 1.10~7 ise çözelti ne bir asit ne de bir bazdır.

Böyle çözeltilere nötral çözelti, bu olaya da nötürleşme denir. Nötürleşmenin olabilmesi için karıştırılan çözeltilerde-ki H+ iyonları mol sayısının OH-iyonları mol sayısına eşit olması gerekir.