Noktalama İşaretleri Nelerdir?

Noktalama İşaretleri konu anlatımı, Noktalama İşaretleri nerelerde kullanılır, Noktalama İşaretleri hakkında bilgi.

Herhangi bir yazıda okumayı kolaylaştıran, cümlenin anlamını daha açık ve seçik kılan yardımcı işaretlere noktalama işaretleri denir. Yazılan yazının, doğru, temiz ve daha etkili olması için noktalama işaretlerini yerinde kullanmak çok faydalıdır.

Konuşmada sözleri daha etkili ve anlamlı kılan öğeler, mimikler, jestler, kelime ve cümle vurgularıdır. Bu etkiyi yazıda noktalama işaretleri temin eder. Yazılı bir metnin daha kolay ve rahat kavranması noktalama işaretleri sayesinde olur.

Başlıca noktalama işaretleri şunlardır: Nokta (.), Virgül (,), İki nokta üst üste (:), Noktalı virgül (;), İki nokta yan yana (..),
Uç nokta yan yana (…), Sıra noktalar (…..),
Kesme işareti (Apostrof) (‘), Soru işareti (?), Ünlem işareti (I), Parantez içinde soru işareti (?), Parantez içinde ünlem işareti (I), Parantez 0. Köşeli parantez [ ], Tırnak (” “), Küçük çizgi (tire) (-), Konuşma çizgisi (—), Hece çizgisi (-), Paragraf işareti (s), Yıldız (x), Üç yıldız (***), Den-den (“), Eğik çizgi (/), Dipnot çizgisi (—), Artı (+), Paragraf numaralandırma (1, 2,3), Maddelendirme (a, b, c), Anlam ayırıcı yıldız (x). İyi bir yazar olabilmek için bütün bu işaretlerin yerli yerinde kullanılışını doğru bilmek gerekir.