Noel nedir, Nasıl Kutlanır?

Noel ne zaman kutlanır, Noel tarihi ve Noel hakkında bilgi.

Hristiyanların, İsa Peygamber’in do­ğum gününü kutladıkları yortu. Günümüz­de yeryüzü ülkelerinin çoğu tarafından kullanılan takvimin başlangıcı olarak İsanın doğumu kabul edilmekteyse de, ya­pılan çeşitli hesaplar gerçekte İsa’nın bu tarihten 5-7 yıl önce doğmuş olduğunu göstermektedir.

Noel, Hristiyan mezheplerinin çoğunluğunca 25 Aralık, bazı Doğu kiliselerin­de de 6 Ocak gününde kutlanır. Ancak 3. yüzyıla gelinceye kadar bu tarih pek ke­sin olmamış, fakat zamanla 25 Aralık üze­rinde birleşilmiştir. Bu tarihin seçilmesin­deki sebebin, 21 Aralık’da “gün durumu” olayını kutlayan halkın bu din öncesi ge­leneğini dini bir olaya döndürme isteği ol­duğu sanılmaktadır.

Yaygın inançlara göre Isa, Kudüs ya­kınlarında Beytüllahın köyünde doğmuş­tur ve doğumundan önce bunu haber ve­ren birtakım olağanüstü olaylar meyda­na gelmiştir. Bir yıldızın doğuşu, Doğulu üç müneccim kralın yeni doğan bebeğe saygılarını sunmak üzere gelişi, bir me­leğin çobanlarla doğumu müjdelemesi gi­bi olaylar Hristiyan dini törenlerinde önemli yer tutmaktadır.

Hristiyan dininin en önemli günlerin­den biri olan Noel, kiliselerde ayinlerle ol­duğu gibi, evlerde de çeşitli eğlenceler­le kutlanır. Tam bir Hristiyan geleneği olan Noel, yılbaşı eğlencesi adı altında bir çok geri kalmış ülkelerde benimsen­miştir.