Nizip Muharebesi Hakkında Bilgi

Nizip Muharebesi sebep ve sonuçları nelerdir, Nizip Muharebesi kimler arasında oldu hakkında bilgi.

Osmanlı ordusu ile Mısır ordusu arasında 23-24 Haziran 1839 günleri yapılan ve Osmanlı ordusunun yenilgisiyle sonuçlanan savaş. Bu savaşta Osmanlı ordusuna Hafız Mehmed Paşa komuta ediyor, Alman generali Moltke de danışman olarak bulunuyordu. Mısır ordusu ise, Mısır valisi Kavalalı Mehmet Ali Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa komutasındaydı.

Daha önce İstanbul hükumetine baş kaldırmış olan Mehmet Ali Paşa’ya, 14 Mayıs 1833 tarihli Kütahya Antlaşması gereğince Mısır valiliğine ek olarak Suriye valiliği, oğlu İbrahim Paşa’ya da Adana valiliği verilmişti. Bu antlaşmayla yüklendiği taahhütleri nizip_muharebesiyerine getirmeyen, hakimiyeti altındaki Osmanlı tebasına karşı iyi muamelede bulunmayan ve Osmanlı hükumetinin bu konuda yaptığı uyarmalara aldırmayan Mehmet Ali Paşa, 1639 yılı başlarında Mısır’ın bağımsızlığını ilan edince, iki taraf arasındaki gerginlik art­tı.

Devrin padişahı 2. Mahmud, 21 Nisan 1839’da yayınladığı bir fermanla Mehmet Ali Paşa’nın cezalandırılmasını istedi ve Hafız Mehmet Paşa komutasında 30.000 kişilik bir orduyu harekete geçirdi. Gene­ral Moltke ile diğer iki Alman subayını da Hafız Mehmed Paşa’ya danışman olarak atadı, İbrahim Paşa komutasındaki Mısır ordusunun mevcudu ise 40.000 kişiye yakındı.

Nizip çayının bir kolu olan Orul suyu­nun iki yakasında karşı karşıya gelen iki ordu 20 Hazirana kadar büyük bir çatış­maya girmeden karşılıklı bekleştiler. 20

Haziranda İbrahim Paşa Birecik yönün­de ilerlemeye başladı. Amacı, Osmanlı or­dusunun çekilme hattı olan Birecik’i ku­şatmaktı. Bunu anlayan Moltke, Osman­lı ordusunun saldırıya geçmesini tavsiye ettiyse de, Hafız Mehmed Paşa buna uy­mayarak beklemeyi tercih etti.

Böylece ilerlemesinde bir direnmeyle karşılaşma­dığını gören Mısır ordusu 23 Haziran gü­nü saldırıya geçti. Fakat Hafız Mehmet Paşa, yedek kuvvetlerini de öne sürerek düşmanın saldırısını püskürtmeyi başar­dı. Geri çekilmeye başlayan ordunun sa­vaş düzeni bozuldu. Bunu fırsat bilen İbrahim Paşa, kuvvetlerini Malatya’ya çekti. İki tarafın da ağır kayıplar verdiği bu sa­vaşta Osmanlı ordusunun uğradığı yenilgi haberi İstanbul’a ulaşmadan biraz önce Padişah 2. Mahmud ölmüştü.