Nizamülmülk Kimdir, Hakkında Bilgi

Nizamülmülk hayatı ve eserleri nelerdir, Nizamülmülk hakkında bilgi.

Büyük Selçuklular devrinde, İran asıllı ünlü bir Türk devlet adamıdır. Tus (Meşhet) yakınlarında doğdu. Asıl adı Hasara dır. Zengin Bir ailenin çocuğu olduğundan, çok iyi bir öğrenim gördü. Tuğrul Bey zamanında Selçuklu Türk İmparatorluğu hiz­metine girdi.

Tuğrul Bey’den sonra yeğe­ni Alparslan sultan olunca Nizamülmülk de Büyük Türk Hakanlığı vezirliğine geti­rildi. Bundan sonra ölümüne kadar 29 yıl bu mevkide kaldı. nizamulmulkAlparslan’ın oğlu Melik Şah’ın veziri olarak yeniden düzenlenen Türk imparatorluğunun idaresinde ön plan­da hizmet etti.

Gazneli ve Karahanlı devlet teşkilatını yenileştirerek Selçuklu Devleti’ne uygula­dı. Bağdat’ta kendi adı ile anılan “Nizamiye” medresesini kurdu.

Türk ve İslam tarihinin en büyük vezir­lerinden sayılan Nizamülmülk “Siyasetname” adlı çok önemli Farsça eserinde, devlet idaresindeki ilkelerini an­latır, Türk imparatorluğunun devlet düze­ni üzerinde geniş ölçüde bilgi verir.

Nizamülmülk bir İsmaili fedaisi tarafın­dan hançerlenerek öldürüldü.