Nitrik Asit Nedir?

Nitrik Asit nerelerde kullanılır, Nitrik Asit kullanım alanları, Nitrik Asit hakkında bilgi.

Kuvvetli asitlerden biridir. Halk arasın­da KEZZAP adıyla tanınır. Endüstride, nit­ratları sülfürik asitle etkileyerek ya da amonyağı oksitleyerek büyük ölçüde elde edilir.

Saf nitrik asit 86*C’de kaynayan renk­siz bir sıvıdır, özel bir kokusu vardır. Yay­dığı azot dioksit gazı yüzünden hafif kah­verengi bir renk gösterir. Metallerin ço­ğu ve metal olmayanların bazıları (kükürt, karbon gibi) nitrik asit tarafından etkilenir. Nitrik asit kuvvetli bir yükseltgendir.

Cu + 4H N03-»Cu(NOs)2 + 2N02 +
derişik                                            2 H2O

3Cu + 8HNO3 — 3C (N03)2 + 2 NO” +
seyreltik                           4 H20

Derişik HNO3 derişik H2SO4 yardımıyla benzen, fenol, toluen gibi organik madde­lerle birleşir. Nitro bileşikleri oluşur, ola­ya nitrolama denir. Nitrik asit, yapay güb­re, patlayıcı madde, sentetik boya endüst­risi için çok önemlidir. Nitrik asit asitlerin tüm özelliğini gösterir. “