Nitratlar Yan Etkileri Nelerdir?

Nitratlar nerelerde bulunurlar, Nitratlar etki mekanizması, Nitratlar hakkında bilgi.

Nitrik asidin (HNOs) asit hidrojeni yeri­ne metallerin geçmesiyle meydana gelen bileşiklerdir. KNOj (potasyum nitrat) (Hint güherçilesi, Ca (no3. (kalsiyum nitrat) (Norveç güherçilesi) vb. önemli nitratlar­dır. Nitratlar/metaller, metal oksitleri, hidroksitleri, karbonatları üzerine nitrik asidi etkisi ile meydana gelir. Nitratların hepsi suda erir. Potasyum, sodyum nitratları ok­sijen vererek bozunur. nitrite dönüşür.

Kalsiyum, magnezyum, çinko, demir, kurşun, bakır gibi +2 değerli metallerin nitratları azot dioksit (NO) ve oksijen ve­rerek bozunur.

Pb’ fNCg? —>PbOt +2 NO2 + 1/2Ot, Nitratlar geniş ölçüde gübre olarak kul­lanılır. Patlayıcı maddelerin yapımında nit­ratlar önemli yer tutar. Kara barut; toz ha­linde potasyum nitrat, kükürt ve odun kö­mürü karışımından ibarettir.