Nikotin Nedir, Zararları Nelerdir

Nikotin nerelerde bulunur, Nikotin zararları nelerdir, Nikotin maddesi hakkında bilgi.

CıoHi2N2 formülüyle gösterilen tabii bir alkaloit. Tabiatta tütün bitkisinin yapraklarında, kök ve tohumlarında bulunur. Saf nikotin renksiz, saydam ve yağımsı bir sıvıdır. Yakıcı ve acı bir tadı vardır. Sen­tezle de elde edilir.

Tütünlerde bulunan nikotin oranı % 2 ile % 7 arasında değişir. Türk tütünlerin­de nikotin oranı çok düşüktür. Bazı cins­lerde sıfıra yakındır. Nikotinin en bol bu­lunduğu tütünler Amerikan tütünleridir. Si­gara ve tütün içerken duyulan lezzet, ni­kotin oranı ile ilgili değildir, daha çok tü­tünün cinsine ve işlenme tarzına, hatta sigaranın sarıldığı kağıdın türüne bağlıdır.

nikotinNikotin çok zehirli bir maddedir. Saf ni­kotin alınırsa kusma ile birlikte baş dön­mesi ve halsizlik baş gösterir,kalp çarp­ması yavaşlar. Bir kerede çok miktarda alınırsa ölümle sonuçlanabilir.

Nikotinin ilaç olarak değeri yoktur. Asıl önemi bir zehirli madde oluşandadır. Etkisi her ki­şiye aynı olmaz. Ancak gençler üzerinde­ki etkisinin daha fazla olduğu tesbit edil­miştir. Tütünün fazla kullanılması bulan­tı, sindirim güçlüğü, ülser ve kalp hastatıklarına yol açabilir. Nikotinin tek faydalı kullanılış yeri böcek öldürme işlemidir. Zehirli olması sebebiyle böcekler üzerin­de öldürücü tesir yapar, yalnız başına ya da başka böcek öldürücülerle birlikte kul­lanılır.