Niğde İli Hakkında Bilgi

Niğde hangi bölgemizdedir, Niğde ili iklimi, bitki örtüsü, ekonomisi, Niğde hakkında bilgi.

İç Anadolu Bölgesinin Orta Kızılırmak bölümünde yer alan Niğde’nin 3 ilçesi vardır: Bor, Çamardı, Ulukışla kuzeyinden Nevşehir, kuzey ve kuzeydoğusundan Kayseri, güneydoğusundan Adana, güne­yinden Mersin, güney batısından Kara­man illeri çevreler.

İl topraklarının %28.8’ini dağlar kaplar. Aladağlar (Demirkazık Tepesi: 3.756 m.), Hasan Dağı (3.268 m.), Küçük Ha­san Dağı (3.040 m.), Melendiz Dağı (2.963 m.) ve nigdeEkecik Dağı (2.137 m.) belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının %30’unu kaplar. Misli Ovası ve Bor Ovası verimli ovalarındandır.

Karasu, Melendiz Çayı ve Ecemiş Su­yu Niğde topraklarını sulamaktadır.

Tuz Gölü, Kartal Gölü, Öküz Gölü, Uyuz [Gölü, Gebere Baraj Gölü, Gümüşler Baraj Gölü ye Akkaya Baraj Gölü isimli ilde bir çok göl vardır.
İl topraklarının %49.8’i ekili-dikili alanlardan, %36.8’i çayır ve meralardan %3.2’si orman ve fundalardan %10.2’si ise ekime elverişsiz alanlardan meydana gelmiştir. İl genellikle bozkır görünümündedir.

İlde kara iklimi hakimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve karlı geçer.
Niğde’nin ekonomisi geniş ölçüde tarıma dayanır. Faal nüfusun %70’i tarım kesiminde çalışır. Niğde Anadolu’nun buğday ambarı sayılabilecek illerdendir.

Tahıllardan başka baklagiller, şeker pancarı, ayçiçeği ve patates üretilir. Niğde Türkiye’nin en çok elma yetiştiren ilidir. Sebzelik gelişmemiştir. Elrpacılık ve bağcılık gelişmiştir.

Niğde’de küçükbaş hayvancılık önemlidir. En çok beslenen hayvanlar, koyun, tiftik keçisi, inek, eşek, at, tavuk horoz ve arıdır.

MTA’nın Niğde’de belirlediği madenler şunlardır: Çamardı: Antimon, demir, kurşun, çinko. Ulukışla: Alçıtaşı, bitümlüşist. Merkez, Kaolin. Merkez, Bor: Mermer.
Niğde’de sanayii 1970’li yıllarda gelişmeye başlamıştır. 1973’te kalkınmada öncelikli iller arasına alınınca özel sektör ilde birçok fabrika kurmuştur. Bu fabrikalar, gıda, dokuma, çimento, beton direk, tuğla, tuz ve çeşitli makineler imal ederler.