Newton’un Işık Teorisi Nedir?

Newton’un Işık kuramı, Newton’un Işık teorisi hakkında bilgi.

Işık nedir sorusu ilk çağlardan beri araş­tırılan bir soru olmuştur. Newton’a kadar ışık konusunda bilimsel olmayan bir çok uydurma tanımlamalar yapılmıştır. Işık konusunda ilk bilimsel düşünceyi 1670 yılında İngiliz bilgini Newton ortaya koy­muştur. Newton’a göre ışık teorisi şöyle­dir:

Işık kaynakları etraflarına sonsuz hız­da ve doğrusal yolla çok özel nitelikte ta­necikler salarlar. Bu tanecikler gittikleri her yerde ışık olaylarını meydana getirir­ler.

Gerçekten de geometrik optiğin bir çok olayını (aydınlanma, yansıma, gölgeler) açıklıyabiliyordu. Hatta ışığın renkleri için her rengin taneciğinin farklı büyüklükte olduğunu iddia ederek açıklıyordu.

Ancak Newton’un bu teorisi, ışığın kı­rılması ve kırınım olaylarını açıklamakta yetersiz kalmıştır. Bu nedenle Huygens ışık için dalga teorisini ortaya koymuştur.