Nevşehir Hakkında Bilgi

Nevşehir hangi bölgemizdedir, Nevşehir ili ekonomisi, coğrafi özellikleri hakkında bilgi.

İç Anadolu Bölgesinde yer alan Nev­şehir’in 7 ilçesi vardır: Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp. İli doğudan Kayseri, kuzey do­ğudan Yozgat, kuzey ve kuzeybatıdan Kır­şehir, güney, güneybatı ve batıdan Niğde ve Aksaray çevreler.

|ftopraklarının %18.5’ini dağlar kaplar. Erdaş Dağı (1.982 m.), Hodul Dağı (1.949 m.), Kızıldağ (1.786 m.), Oylu Dağı (1.622 m.) ve Kemil Dağı (1.530 m.) belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının %24.9’unu kap­larlar. Kıyı Ovaları ve Derinkuyu Ovası ve­rimli ovalarındandır.

Kızılırmak II topraklarını sular.

İl topraklarının %0.6’sı orman ve fun­dalarla, %27.9’u çayır ve meralarla, %68.5’i ekili-dikili alanlarla, %3’ü ise ta­rıma elverişsiz alanlarla kaplıdır. Hin bü­yük bir bölümü bozkır görünümündedir.

İlde kara iklimi hâkimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar sert ve soğuk geçer.

İlin ekonomisi tarıma özellikle bağcılı­ğa dayanır. Ancak gerek toprak yapısı, ge­rekse iklim özellikleri bakımından bölge zengin ve çeşitli ürün yetiştirilmesine el­verişli değildir. Yetiştirilen başlıca ürün­ler buğday, patates ve üzümdür. Çeşitli sebzeler de üretilmektedir.

İlde hayvancılık gelişmemiştir. En çok sığır, koyun ve kılkeçisi beslenir. Kümes hayvanları ve arı yetiştiriciliği de yapıl­maktadır.

MTA’nın ilde belirlediği madenler şun­lardır: Gülşehir: Linyit, barit, tiz. Avanos: Kaolin, mermer, kil. Merkez: Perlit, kil.

ilin sanayisi gelişmemiştir. Son yıllar­da turizmin il ekonomisine büyük katkısı olmaktadır. Peribacaları ve Kapadokya bölgesi çok sayıda turist çekmektedir.