Nevşehir Hakkında Bilgi

In Coğrafya, Genel, Sosyal Bilimler, Türkiye Coğrafyası 11 views

Nevşehir hangi bölgemizdedir, Nevşehir ili ekonomisi, coğrafi özellikleri hakkında bilgi.

İç Anadolu Bölgesinde yer alan Nev­şehir’in 7 ilçesi vardır: Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp. İli doğudan Kayseri, kuzey do­ğudan Yozgat, kuzey ve kuzeybatıdan Kır­şehir, güney, güneybatı ve batıdan Niğde ve Aksaray çevreler.

|ftopraklarının %18.5’ini dağlar kaplar. Erdaş Dağı (1.982 m.), Hodul Dağı (1.949 m.), Kızıldağ (1.786 m.), Oylu Dağı (1.622 m.) ve Kemil Dağı (1.530 m.) belli başlı yükseklikleridir.

Ovalar il topraklarının %24.9’unu kap­larlar. Kıyı Ovaları ve Derinkuyu Ovası ve­rimli ovalarındandır.

Kızılırmak II topraklarını sular.

İl topraklarının %0.6’sı orman ve fun­dalarla, %27.9’u çayır ve meralarla, %68.5’i ekili-dikili alanlarla, %3’ü ise ta­rıma elverişsiz alanlarla kaplıdır. Hin bü­yük bir bölümü bozkır görünümündedir.

İlde kara iklimi hâkimdir. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar sert ve soğuk geçer.

İlin ekonomisi tarıma özellikle bağcılı­ğa dayanır. Ancak gerek toprak yapısı, ge­rekse iklim özellikleri bakımından bölge zengin ve çeşitli ürün yetiştirilmesine el­verişli değildir. Yetiştirilen başlıca ürün­ler buğday, patates ve üzümdür. Çeşitli sebzeler de üretilmektedir.

İlde hayvancılık gelişmemiştir. En çok sığır, koyun ve kılkeçisi beslenir. Kümes hayvanları ve arı yetiştiriciliği de yapıl­maktadır.

MTA’nın ilde belirlediği madenler şun­lardır: Gülşehir: Linyit, barit, tiz. Avanos: Kaolin, mermer, kil. Merkez: Perlit, kil.

ilin sanayisi gelişmemiştir. Son yıllar­da turizmin il ekonomisine büyük katkısı olmaktadır. Peribacaları ve Kapadokya bölgesi çok sayıda turist çekmektedir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Nevşehir Hakkında Bilgi"


Top