Nevrastani Nedir?

Nevrastani nedir, Nevrastani belirtileri ve tedavisi, Nevrastani hakkında bilgi.

Sinir zayıflığı hali. Aşırı ve devamlı yor­gunluktan hasta şikayetçidir. Çoğu zaman yorgunluk hissi vardır. Başarısız olma kor­kusu vardır. Hasta, sırt ve baş ağrıların­dan şikayet eder. Genellikle hareket ve zi­hin faaliyetlerinde gecikme olur. Heyecanlı çöküntü ve ağlamalar görülür. Uykusuz­luk, iştahın kaybı, hazım bozuklukları sık sık görülen durumlardır.

Nevrasteninin sebebleri: Anksiyetenin se­bep olduğu görülür, Fizyolojik yorgunluk­lar hastalığı hızlandırır. Bu yorgunluk ger­çekten ortaya çıkan bir yorgunluk olma­yıp, kişinin bu yorgunlukları psikolojiktir.

Nevrasteninin Tedavisi: Çatışmanın or­tadan kalkması ve kişinin kendi kendisini telkin yoluyla iyileştirmeye çalışmasıyla olur.