Nesne Nedir Dil Bilgisi

Nesne nerelerde kullanılır, Nesne edebiyat hakkında bilgi.

Cümlede fiilin etkilediği kişiyi veya şe­yi temsil eden kelimeye nesne denir. Nes­ne cümlenin üçüncü öğesidir.

Her cümlede nesne bulunmaz. Bu tür cümleler de genellikle yüklemi geçişsiz olan fiillerdir. Nesneler iki durumda bu­lunur:

  1. -I durumunda: Belirtili nesne Mehmet tavuğu

Ali sütü getirdi.

  1. Yalın durumunda: Belirtisiz nesne Orhan çam kırdı.

Kedi sütü içti.

Cümlelerde genellikle isimler ve isim soyundan kelimeler ile onları temsil eden zamirler nesne olurlar.

Cümlede nesneyi bulmak için: Özne ile yükleme “kim? neyi?” soruları sorulur. Ben yarını düşünmeliyim.

Ben neyi düşünmeliyim? yarını nesne

Belirtisiz nesneyi bulmak için de yük­leme “neyi?” anlamında “ne?” sorusu sorulur.

Turgut cam kırdı.

Turgut ne kırdı? Cam.

nesne