Nesir Nedir, Nesir Türleri Nelerdir?

Nesir türleri nelerdir, Nesir özellikleri nelerdir, Nesir çeşitleri hakkında bilgi.

Arapça nesr; “yayma, dağıtma” anlamın­dadır. Şiir gibi ölçülü, kafiyeli olmayan, cümle ve paragraflardan oluşmuş, dil ku­rallarına uygun anlatım şeklidir. Nesir ya­zanlara nasir, nesir biçimindeki yazılara mensur, küçük nesir parçalarına mensure denirdi. Divan edebiyatında nesir sözü ye­rine inşa terimi kullanılmıştır.

Cümleler, nesrin en küçük öğeleridir.

Cümleler birleşerek paragrafları meydana getirir. İki satır başı arasında kalan paragraflar, yazının ana bölümlerini oluşturur.

Nesirde temel kural, dil bilgisi kuralları­na uymaktur. Düşünceleri en açık, en doğ­ru biçimde açıklamak amaçtır.

Nesir, yazının bulunuşundan sonra or­taya çıkmış ve gelişmiş bir anlatım biçimi­dir.