Nernst Formülü Nedir?

Nernst denklemi nasıl bulunur, Nernst formülü hakkında bilgi.

1889 yılında “Alman bilgini Walter Nernst bir pilin voltajını hesaplama­ya yardım eden, yani pilin yükselt-genme potansiyelinin pil reaksiyo­nundaki maddelerin konsantrasyonlarına bağlı olduğunu gösteren, ma­tematiksel bir bağıntı geliştirmiştir. Bu bağıntının doğruluğu deneylerle de saptanmıştır.

aA° + bB + n ^aA*” + bB°

nernstgibi bir yükseltgene indirgenme re­aksiyonu için Nernst formülü:

Epıl = E0^ – W6 log JA^

n  [B + n]b

şeklinde yazılır. Burada E° pilin stan­dart yükseltgenme potansiyelidir, n denkleştirilmiş redoks denkleminde alınan (ya da verilen) elektron sayı­sını göstermektedir.

Logaritmaya bağlı terimler ise reaksiyona giren ve çıkan maddelerin molaritelerini göstermektedir. Bu terim redoks reaksi­yonunun denge bağıntısı olarak ya­zılır. Bu bağıntıda saf katı ve sıvılar yer almaz.