Nergisi Kimdir?

17. yüzyılda yaşamış olan Türk divan edebiyatının tanınmış yazarlarından olan Nergisi hayatı ve edebi kişiliği hakkında bilgi.

17. yüzyıl divan edebiyatı nesir yazar­larındandır. Müderrislik, kadılık, vakanüvislik görevlerinde bulundu. Revan se­ferine giderken attan düşüp öldü.

Divan edebiyatında secilerle, sanatlar­la, söz oyunlarıyla, uzun tamlama ve cüm­lelerle yüklü süslü nesria Veysi ile birlikte en ünlü temsilcisidir. Bir iki cümlede anla­tılacak bir nergisişeyi, sayfalarca uzayan cümle­lerle anlatan yazarlar, Tanzimat’a kadar us­ta sayıldılar.

Eserleri: Hamse (Nesir olarak)

Münşeat (50’den fazla mektubu).