Neopozitivizm Nedir?

Neopozitivizm temsilcileri kimlerdir, Neopozitivizm hakkında bilgi.

Bu görüşün temeli “olaylardan başka hiçbir şeyi bilemeyiz” görüşünden hare­ket ederek neopozitivistler bilimin olay­lara dayanmasına gerek duydular. Olay­lara göre, söz konusu olan olayların ölçül­mesidir. Bu ölçü de dil ve somut mantık­tır.

Gerçeğin bilgisi, bilimsel düşücenin verilerinden ibarettir. Demek ki felsefeye dilin çözümlenmesinden başka yapılacak iş kalmamaktadır. Felsefe ve bilim tüm mantık işidir.”