Neoklasizm Nedir?

Neoklasizm ressamları, Neoklasizm akımı nedir, Neoklasizm hakkında bilgi.

Yeni klasikçilik, 19. yüzyılın sonunda Sembolizm’e tepki olarak doğan sanat akımı. Edebiyat sahasında olduğu gibi di­ğer sanat dallarında da klasik zevk ve üs­lubu yeniden canlandırma gayesini taşır. Edebiyatımızda en önemli temsilcisi Yah­ya Kemal Beyatlı’dır.