Nedensellik Nedir?

Nedensellik sözlük anlamı nedir, Nedensellik hakkında bilgi.

Her olayın bir nedeni-sonucu vardır. Aynı koşullar altında aynı nedenler aynı sonuçları doğurur (Gerekircilik). Neden­sellik kavramı ilk çağ Grek düşünürlerinde ele alınmıştır. Nedenselliğin araştırıl­ması ilk nedenin araştırılmasına götür­müştür. İlk neden “nedeni olmayan bir neden olarak tanımlandı ve tabiat üstü bir varlığa bağlandı.” F.Bacon nedenselliği, “gerçekten bilmek, nedenleri bilmektir diye tanımlanır.

İngiliz düşünürü D.Hume’a göre “de­ney bize fenomenler arasındaki zorunlu bağlılığı kanıtlayamaz. Bir fenomenin zo­runlu olarak şu ya da bu fenomenden meydana geldiğini söyleyemeyiz.”

Bu görüşüyle D.Hume, Karit’a kendi deyimiyle “Beni dogmatik uykumdan uyandırdı” demiştir.