Necip Fazıl Kısakürek Kimdir?

Necip Fazıl Kısakürek hayatı ve eserleri, Necip Fazıl Kısakürek hakkında bilgi.

Şair, yazar, İstanbul’da doğdu. Hukuk­çu Abdülbaki Fazıl Bey’in oğlu. Bahriye Mektebini (Deniz Lisesi) bitirip İstanbul Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü’ne de­vam etti (1924-1925).

Milli Eğitim Bakanlığınca Sorbon Üniversitesi’ne gönderil­di. Tahsilini tamamlamadan geri döndü. İstanbul ve Anadolu’da çeşitli bankalar­da müfeettişlik ve muhasebe müdürlüğü (1926-1939), Ankara Üniversitesi Dil ve Ta­rih Coğrafya Fakültesinde öğretim görev­lisi, Devlet Konservatuvarı’nda, İstanbul Devlet Güzel Sanatlar necip_fazilAkademisinde ve Robert Kolej’de öğretmenlik yaptı (1939-1943).

Daha sonra basın hayatına atılıp ge­çimini yayımları ise sağladı. Büyük Do­ğu dergisinin ve Büyük Doğu Yayınları­nın sahibi idi. Günlük gazetelerde zaman zaman fıkra ve makaleler yazdı. İstanbulda öldü.

Necip Fazıl şiirlerini sade ve temiz bir Türkçe ile, hece vezni ile söyledi. Fran­sız şiir anlayışını Türk halk şiirinin ifade kudreti ile birleştirerek his ve fikir yüklü manzumeler meydana getirdi. Pek çok şi­irinin ilham kaynağı tasavvuftur. Mistik duygu ve düşünceleri, insanın içine gö­mülmüş, gizli kalmış özlemleri kuvvetli bir nazım tekniği ile anlattı. Tiyatro eserle­rinde insanların ruh bunalımlarını ustaca sergiledi. Fıkra ve makalelerinde, dinî eserlerinde konuyu değişik bir açıdan gö­rüp işlemiş ve yenilik yapmıştır.

Eserlerinden bazıları:

Şiir: Örümcek Ağı (1925), Kaldırımlar (1928), Ben ve Ötesi (1932), Sonsuzluk Kervanı (1955), Çile (1962… 1979), Şiirle­rim (1969), Esselam (1973)

Tiyatro: Tohum (1935), Bir Adam Ya­şatmak (1938), Künye (1940), Sabırtaşı (1940), Para (1942), Nâm-ı Diğer Parmak­sız Salih (1949), Reis Bey (1964), Siyah Pelerinli Adam (1964), Ahşap Konak (1964), Yunus Emre (1969), İt. Abdülha-mit Han (1969), Kanlı Sarık (1970)

Hikaye: Birkaç Hikaye, Birkaç Tahlil (1933)

Hatıra: Cinnet Müstatili (1955), Yılanlı Kuyudan (1970), Bâbiâli (1975)