Necati Kimdir?

Necati hayatı ve eserleri, Necati ne zaman ve nerede yaşamıştır, Necati hakkında bilgi.

1.yüzyıl divan şairlerindendir. Asıl adı İsa dır. Edirne’de bir hanımın kölesi olarak büyütüldü, iyi bir öğrenim gördükten son­ra Kastamonu’ya gitti, şairliği ve hattatlığıyla tanındı. Fatih ve 2. Bayezit’in sevgi­sini kazanarak divan katipliği ve nişancılık görevinde bulundu.

Ahmet Paşa’dan sonra 15. yüzyılın en büyük şâiridir Ahmet Pasa ve Şeyhi, İran şairlerinden etkilendikleri halde, Necati, şi­irlerine yerli özellikleri, milli zevki, halk deyişleriyle atasözlerini katarak sade bir söy­leyiş, yalın bir anlatım kazandırmıştır. Ga­zel ve kaside türünde başarılıdır.

Elimizde bulunan tek eseri “Divanıdır. Leyla ve Mecnun mesnevisinin bulunduğu kayıtlıysa da elimizde yoktur.