Nebüloz Nedir?

Nebüloz örnekleri nelerdir, Nebüloz hakkında bilgi.

Genel anlamıyla, geceleri parlak bir bulut kümesi gibi görünen belirsiz nesneler (bulutsu da denir.)

Nebülozlardan ancak birkaçı çıplak gözle görülebilir; diğerlerini seçmek için teleskop gereklidir Samanyolu, çıplak gözle görülen bir nebülozdur. Teleskopla bakıldığı zaman, çok sayıda yıldızdan meydana gelmiş olduğu görülür (bunu ilk olarak Galileo Galilei tespit etmiştir).

Diğer nebulozların çoğunun da yıldızlardan meydana geldiği, tayflarından anlaşılır. Bu nebülozların, Samanyolu na benzeyen yıldız kümeleri olduğu fakat Samanyolundan binlerce kilometre uzaklıkta bulunduğu, E.Hubble tarafından 1920-1930 yılları arasında ispatlandı.

Yayılmış nebülozlar ya başka yıldızların ışıklarını yansıtarak ve flüorışı ile parıldayarak parlak bir görünüş için­de olurlar, ya da karanlıkta kalırlar ve sa­dece parlak bir fonun önünde oldukları zaman görülebilirler. Karanlık nebülozlar, çok defa arkalarındaki yıldızların ışığını kapatırlar ya da kendilerinden çok uzak­taki parlak bir yıldızın önünde, gölge ola­rak görünürler. Bu nebülozların ortalama yoğunluğu, santimetre küpte birkaç bin atom civarındadır. Bu yoğunluk, labora-tuvar çalışmalarında elde edilebilen en yüksek vakum derecesinden daha büyük­tür. Buna rağmen, nebülozlar o kadar ge­niştir ki, kitleleri, güneş kitlesinin bir ka­tıyla on katı arasında değişir. Nebülozla­rın sayısını kesinlikle tespit etmek müm­kün değildir; halen yüzlerce parlak ve çok sayıda karanlık nebülozun var olduğu bi­linmektedir. Ancak, bunların gerçek sa­yısının, bilinenden çok daha fazla oldu­ğu kesindir. Nebülozların büyüklükleri de­ğişiktir.