Nazım Nedir, Kısa Bilgi

Nazım kuralları nedir, Nazım özellikleri hakkında bilgi.

Kelime anlamı sıra, düzen. Şiir yerine kullanılır Belli ölçü ve kafiye düzenine bağlı anlatım biçimidir. Nesirde dil bilgisi kural­larına uyulması gerektiği halde, nazımda böyle bir kural yoktur. Nazımda ahenk, et­ki ve ses değeri önemlidir. Kafiye öğesi ko­lay akılda kalmasını sağlar.

Ölçülü, kafiyeli, ahenkli mısra kümele­rinden oluşan nazım, bir anlatım biçimidir. Sanat değeri taşımıyorsa, estetik değerler yoksa, şiir sayılmaz. Günümüz şiirinde öl­çü ve kafiyeye fazla önem verilmeden ser­best şiir adı verilen bir nazım türü doğmuş­tur.