Nato Günü Hakkında Bilgi

Nato Günü ne zaman kutlanır, Nato ne demektir, Nato Günü ile ilgili yazı. NATO’nun 28 üye devletinin isimleri ve katılım tarihleri.

Barışı korumanın en iyi yolu, savaşa hazır olmaktır. Özdeyişi, dün olduğu gibi bugün de geçerliliğini korumaktadır.

Her ulusun kendi çıkarlarını gözetmesi olağandır. Ancak, bu çıkarlar başka ulusların zararına yol açacak nitelikte gelişince, çoğu zaman savaş kaçınılmaz olmaktadır. Örneğin, Yunanistan, Kıbrıs Devleti’ni ortadan kaldırmak ve Kıbrıs Adasını kendi topraklarına katmak isteyince, Türkiye, Kıbrıslı Türklerin haklarını koruyabilmek için, Londra Antlaşması’nın verdiği yetkiye dayanarak, barış için savaşı göze aldı. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan barış antlaşmasına, taraf olan bütün uluslar aynı oranda uymadılar ve saygılı olmadılar. Farklı davranışlar, haklı olarak barışa güven duyan uluslarda kuşku yarattı.

Savaşı kazanan bir kısım uluslar ordularını terhis ederken, bazılarının tam aksine ordularını güçlendirmek için çaba harcaması, bir kısmı tutsak ettiği uluslara özgürlüğünü geri vermeyi bir insanlık borcu sayarken, bazı ulusların ise kendi inançlarını aşılamak için, tutsaklığı fırsat bilerek bu durumu sürdürme gayretinde olması bu kuşkunun başlıca natonedeni oldu. İşte bu fırsat düşkünlerinden biri olan Sovyet Rusya, Baltık memleketlerinden, Finlandiya’dan, Polonya’dan, Çekoslovakya’dan ve Doğu Almanya’dan askerlerini geri çekmeyip, 200 tümene yaklaşan ordusuyla Avrupa’nın kuvvet dengesini bozdu. İşte bu hal batılı ulusların güvenliklerini sağlamak için birleşmelerine sebep oldu.

17 Mart 1948 tarihinde İngiltere, Fransa, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg muhtemel bir saldırıya karşı kuvvetlerini birleştirmeyi kabul ederek Brüksel Antlaşması’nı imzaladılar. Bir yıla yakın bir süre sonra da Birleşik Amerika, Kanada, İtalya, İzlanda, Danimarka, Norveç’le Portekiz bu birliğe katıldılar. Böylece, birliğe, Kuzey Atlantik Antlaşması örgütü anlamına gelen İngilizce North Atlantic Treaty Organisation cümlesinin baş harfleri bir araya getirilerek NATO adı verildi. 4 Nisan 1949 günü, yukarıda adları yazılı 12 ulusun temsilcileri Washington’da toplanarak NATO Antlaşmasını imzaladılar.

1951 yılında Türkiye’yle Yunanistan, 1954 yılında da Batı Almanya, NATO’ya girdi. Böylece üye devletlerin sayısı 15’e yükseldi. Fakat 1973 yılında Fransa bu örgütten ayrıldı. 1974 yılının Eylül ayında, Kıbrıs Adası’nı kendi topraklarına katma isteğinin gerçekleşmesine yardımcı olmadığı için Yunanistan da NATO’dan ayrıldı.

Bugün NATO’ya 13 devlet üyedir ve örgütün merkezi Brüksel’dedir. Kuzey Atlantik Antlaşması’nın önemli bölümlerini, Birleşmiş Milletler Anayasası esaslarına sadık kalmak, anlaşmazlıkları barışçı yollarla çözümlemek, üye devletler arasında ekonomik işbirliği yapmak, savunma gücünün arttırılması için biri birine yardımcı olmak, üye devletlerden birisi hak ve özgürlüğünü sınırlayıcı bir davranış karşısında kalırsa durumu diğer üye devletlere yapılmış saymak ve önlemek olarak özetleyebiliriz. Şunu da belirtelim ki NATO yalnız bir askeri anlaşma değildir. Aynı zamanda üye devletler arasında her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel işbirliğini de öngörmektedir. Onun için NATO’nun askeri ve sivil olmak üzere iki yönlü bir kuruluşu vardır. Üye devletlerin Genel Kurmay Başkanlarından oluşan Askerî Komite, örgütün en üst askeri organıdır. Ayrıca Sürekli Grup, Kumandanlıklar ve Bölge Planlama Grubu vardır. NATO, Avrupa, Atlantik, Manş ve Amerika Kumandanlıkları olmak üzere 4 Kumandanlığa sahiptir. Türkiye, Avrupa Kumandanlığına bağlıdır ve Türkiye’nin NATO Karargahı İzmir’dedir. NATO’ya üye 13 devlet Norveç’in kuzeyinden Türkiye’nin doğusuna kadar uzanan bir savunma gücü meydana getirmiştir. NATO, askeri yapısına paralel olarak, üye devletler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel yardımlaşmayı sağlamak amacıyla da örgütlenmiştir. Bilimsel araştırmalar yönünden, ekonomik yönden, hava trafiğinin düzenlenmesi bakımından enformasyon ve kültürel ilişkiler yönünden çeşitli kuruluşlara sahiptir. Bu konularda yapılan olumlu çalışmalarla üye devletlerin uygarlık yolundaki gelişmelerine önemli katkıda bulunmuştur.

Bu alanda NATO’nun en yetkili kurulu NATO Konseyidir. Bu Konsey, üye ulusların bakanlarından oluşur. Ayrıca, üye devletlerin daimi temsilcilerinden oluşan bir Daimi Konsey vardır. Bu Konseyin üyeleri Büyük Elçi seviyesindedir ve başkanı NATO Genel Sekreteridir.

4 Nisan günü, bir kalkan gibi, üye devletleri saldırılardan koruyan, her yönden üye ulusların gelişmesine yardımcı olan NATO’nun kuruluş günü olarak bütün üye devletlerde her yıl kutlanır. Bu örgütün güvenilir ve şerefli bir üyesi olan Türkiye’de de, aynı gün kutlama törenleri düzenlenir.