Naima Kimdir, Hakkında Bilgi

Naima hayatı ve eserleri, Naima ne zaman ve nerede yaşamıştır, Naima hakkında bilgi.

Büyük bir Türk tarihçisidir. Naima Tarihi diye anılan ünlü eserin yazarıdır. Asıl adı Mustafa Naim’dir. Halep’te doğdu. Genç yaşında İstanbul’a geldi, Saray hizmetine girdi.

Sadrazam Amcazade Hüseyin Paşa tarafından korundu, ona ithafen ünlü tarihini yazmaya başladı. Vakanüvisliğe (devletin resmi tarihçiliğine getirildi. Birçok görevlerde bulunduktan sonra 1716’da 61 yaşında Mora’ da Patras’ta öldü, oraya gömüldü.
Naima, Türk tarihçilerinin en büyüklerindendir. 1592’den 1660’a kadar 68 yıllık Osmanlı tarihini yazmıştır. Olayları tenkit süzgecinden geçirmek, insan psikolojisinin derinlerine inmekteki ustalığı, Naimaya haklı bir ün sağlamıştır. 17. yüzyılın ilk yarısında gelip geçen tarihi şahsiyetler, Naimanın eserinde renkli bir şekilde canlandırmıştır. Naima Tarihine sonradan Raşit devam etmiştir.

Bu büyük eser için Naima, bilhassa Şari-hu’l-Menarzade Ahmet Efendinin bıraktığı müsveddelerden faydalanmıştır. Eser 4 kere basılmıştır; ilk basımını İbrahim Müteferrika yapmıştır; son iki basımı 6 büyük cilttir. Eserden geniş parçalar, Batı dillerine çevrilmiştir. Naima şiir de yazmıştır.

Bibliyografya. — Hakkındaki eserlerin başlıcaları:
Naimâ Tarihinden Seçmeler (A. C. Yöntem, 1927); Naimâ (A. R. Altıgay, 1932); Naimâ; Hayatı, Sanatı, Eserleri (A. H. Çelebi, 1953).