Nahçıvan Seferi Hakkında Bilgi

Nahçıvan Seferi tarihi, Nahçıvan Seferi sebep ve sonuçları nelerdir, Nahçıvan Seferi hakkında bilgi.

Osmanlı Devletinin 1554’de İran üze­rine yaptığı seferdir. Kanuni Sultan Süley­man, Nahcivan seferi de denen üçüncü İran seferine 1553 Ağustos’unda çıktı. Kış mevsimini Halep’te geçiren Osmanlı ordu­su, buradan hareketle Diyarbakır’a vardı.

Burada bir savaş divanı toplandı ve İran seferinin esasları kararlaştırıldı. Daha sonra harekete geçildi. Şah Tahmasb, ordusunun Osmanlı ordusuna karşı çıkarak bir meydan nahcivan_seferisavaşına girişmekten dikkatle kaçınıyordu; bu bakımdan önemli çarpışmalar olmadı.

Sefer, bir akın durumunu aldı. Osmanlı kuvvetleri Nahcivan şehrini ele geçirdiler. Akıncılar, Aras Nehri’ni geçerek Azerbaycan’a aktı. Kanunide Nahcivan’dan ileri gitmişken, Şah Tahmasb’ın yüzlerce kilometre uzaklıktaki Lûristan’a çekildiğini öğrenince geri döndü ve seferi durdurdu. Böylece Nahcivan şehri, kan dökülmeden Osmanlıların eline geçti.