Nafaka Nedir, Nafaka Çeşitleri

Nafaka neden bağlanır, Nafaka çeşitleri nelerdir, Nafaka kimlere bağlanır hakkında bilgi.

Geçim için gerekli maddeleri satın almaya yetecek para» anlamına gelen bu deyim, hukukta birinin geçindirmekle yükümlü bulunduğu kimselere mahkeme kararıyla vermek zorunda olduğu aylıktır.

Nafaka: 1) evlilik, 2) hısımlık münasebetlerinden doğar.
1. Evlilik münasebetlerinde üç çeşit nafaka vardır:
Tedbir Nafakası: Boşanma davası davam ederken, karara varılıncaya kadar kadının yoksulluğa, sefalete düşmemesini sağlamak üzere bağlanır (Medeni Kanun M. 137).

Yoksulluk Nafakası: Boşanma sonunda, kabahatsiz olan karı veya koca büyük bir yoksulluğa düşerse, öteki taraf bir yıl müddetle yoksulluk nafakası vermeye mecburdur. Nafaka isteyen eşin kusursuz olması şarttır, nafaka verecek olanın boşanmaya sebebiyet verip vermemesi aranmaz.

İştirak Nafakası: Boşanma veya ayrılıkta çocuğa bakma mükellefiyeti hangi tarafa verilmişse, öteki eş, çocuğun bakım, geçim, öğrenim masraflarına yardan etmekle mükelleftir.