Nabizade Nazım Kimdir?

Nabizade Nazım hayatı ve eserleri, Nabizade Nazım edebi kişiliği, Nabizade Nazım hakkında bilgi.

Tanzimat edebiyatı hikaye ve roman ya­zarıdır. Harbiye’yi bitirerek kurmay yüzba­şı olup matematik, topografya, istihkam öğ­retmenliği yaptı. Kemik vereminden öldü

Edebiyatımızın ilk realist yazarlarından­dır. Tek romanı Zehra, natüralist bir gö­rüşle döneminin istanbulunu işler. Kara bibik: Konusunu Antalya köylerinden alan uzun bir hikayedir. Köy hayatını ve köy in­sanını şive taklidiyle anlatan eser, ilk köy hikayesi nabizade_nazimsayılır.

Eserleri: Heves Ettim (1885 şiirler) –   Hikaye: Yadigarların: Uzun hikaye .(1886)

Zavallı Kız (1889)

Karabibik (1890). Sevda (1891) Haspa (1891)

Roman: Zehra: Ölümünden sonra yayımlanmıştır (1896).