Nabi Kimdir?

In Edebiyat, Genel, Kim, Kimdir, Sosyal Bilimler 18 views

Divan şairlerinden Nabi hayatı ve eserleri, Nabi şiirleri nelerdir, Nabi hakkında bilgi.

17. yüzyıl divan şairidir. İyi bir öğrenim gö­rerek İstanbul’a gelmiş, Lehistan seferine katılmış, Edirne’de şehzadelerin düğünün­de bulunmuştur. Hacca gitmiştir. Bir süre Halep’te yaşadıktan sonra, İstanbul’a dö­nerek çeşitli görevlerde bulunmuştur.

Nabi, didaktik (öğretici) şiire önem ver­miştir. Yaşadığı altı padişahın devrindeki sosyal çöküntüleri görmüş, halkın ruh ha­lini ve psikolojisini dile getiren şiirler yaz­mıştır. Şiirlerinde atasözlerinden, düşünce ve hikmetten faydalanan şair, rahat ve akılcı bir dille nabiyazdığı şiirleriyle sevilmiş, divan şiirinde yeni bir çığır açmıştır.

Güzellikten çok iyi ve doğrunun peşin­de olan Nabi, düşünceyi esas almıştır. Top­luma kurtuluş çaresi olarak tevekkülü, her şeyi Allah’a bırakmayı öğütler.

Aruz ölçüsünü iyi kullanan şair, söz sa­natlarına düşkündür. Bazı mısraları atasö­zü gibi yaygınlaşmıştır. İstanbul konuşma­sını şiirinde canlı bir biçimde kullanmıştır.

Eserleri: Manzum olanlar Türkçe Di­van, Farsça Divançe (Küçük Divan),

Hayriyye: Didaktik bir mesnevidir. Genç­lere iyi insan olmak için benimsemeleri ge­reken terbiye, ahlak ve görgü kurallarını öğretir.

Hayrabad: Aşk ve macera konulu bir mesnevi.

Terceme-i Hadis-i Erbain: Kırk Hadis Ter­cümesidir.

Sürname: Şehzadelerin sünnet düğünü­nü anlatır.

Fetihname-i Kamaniçe

Tuhfetü’l- Haremeyen: Hicaz yolculuğu­nu anlatır.

Zeyl-i Siyer-i Veysi: Veysinin, Peygamber’in doğumundan Bedir Savaşı na kadar olan hayatını anlatan eserine Nabi, Mekkenin fethine kadar olan devreyi eklemiştir.

Münşeat: Resmi ve özel mektuplarından oluşur.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Nabi Kimdir?"


Top