Mutlak Sıcaklık Nedir?

Mutlak Sıcaklık formülü, Mutlak Sıcaklık nasıl hesaplanır, Mutlak Sıcaklık hakkında bilgi.

Charles yasasına göre gazların hacimleri sıcaklıkla doğru orantılı olarak değişmektedir. Yani gazların sıcaklıkları artırıldığında hacimleri de artmakta sıcaklıkları azaltıldığında ise hacimleri azalmaktadır.

Acaba bu azalma hangi noktaya kadar sürmektedir. Yani hangi sıcaklıkta gazların hacmi sıfır olmaktadır. (Bütün gazların katı veya sıvı hale geçmeleri gaz hali hacminin sıfır olması.

mutlak_sicaklik1 atmosfer basınçta 1 mol gazla yapılan deneylerden elde edilen değerler şekildeki gibi bir grafiğe geçirildiğinde ölçülebilen değerlerin dışındaki bir noktada (—273) gaz hacminin sıfır olduğunu görürüz.

Bu sıcaklığa MUTLAK SIFIR noktası denir. Mutlak sıfır noktasından başlayarak oluşturulan yeni sıcaklık eşeline MUTLAK SICAKLIK adı verilir. Mut­lak sıcaklık birimi olarak derece KEL-VİN kullanılır ve kısaca (°K) olarak gösterilir. °C cinsinden sıcaklıkları °K’e çevirmek için T = t + 273 eşit­liği kullanılır. Burada T (°K) cinsinden sıcaklığı, t (°C) cinsinden sıcaklığı gösterir.