Mutçuluk Nedir Temsilcileri Kimlerdir?

Mutçuluk felsefesi nedir, Mutçuluk görüşü özellikleri hakkında bilgi.

İnsan davranışlarının mutluluk isteğiyle belirlendiği görüşü. Antik çağ felsefesi “mutluluk” konusunu ele almıştır. En üstün iyi mutluluktur.

“Sokrates’e göre, en üstün iyi olan mutluluktur ki bu da bilgiyle elde edilir.” Mutluluk Sokrates’ten sonra Yunan düşünürlerince kabul edilmiş bir kavramdır.
Aristippos’a göre, gerçek haz.sürekli olandır. Sürekli olan hazza da bilgelikle varılabilinir.”

Epikuros’a göre, “Gerçek mutlukuk, erdem yoluyla varılan bir çeşit yüksek duygusuzluk halidir.”
Sokrates’e göre mutluluk en yüksek hoşnutluktur,buna da erdemlilikle, bilgelikle varılır.
Mutluluk, hemen hemen tüm öğretilerde iyi yaşamadır.