Mutasyon Nedir?

In Biyoloji, Fen Bilimleri, Genel 18 views

Mutasyon çeşitleri nelerdir, Ani değişim olan mutasyon hakkında bilgi.

Canlılarda meydana gelen ani ve ka­lıtsal değişmelerdir. Canlılarda 3 tip mutasyona rastlanır, a) Kromozom sayı mutasyonları b) Kromozom yapı mutasyonları. c) Geri mutasyonları.

Kromozom sayı mutasyonları, her canlı türünün kendine özgü olan ve her nesil­de sabit bir sayıda giden kromozom sa­yısının değişmeleriyle ortaya çıkar.

Örne­ğin normal tüm insanların kromozom sa­yısı 2n=46 dır. İnsan bunların n=23’ünü annesinden n=23’ünü ise babasından alır. Diğer canlılar da bu şekilde kendile­rine özgü sabit sayıda giden kromozom sayıları vardır. Fakat bu sabit sayılar ba­zı nesillerde mutasyondeğişebilir. İki biçimi vardır. Ya kromozom sayısı tüm katlar halinde değişir (3n, 4n, gibi) ya da tek tek sayılar halinde değişir (2n-M, 3n-1, 2n+2, 2n-2 gibi). Bu durumda canlıda çoğu zaman zararlı olan değişik yapı ortaya çıkar. Ör­neğin insanda 46+1 (21 inci kromozom 1 tane fazla) li doğan çocuklara rastlan­maktadır. Bunlar geri zekalı ve vücutça anormallikleri olan çocuklardır (Mongol tipi idiyoluk).

Kromozom yapı mutasyonlarında ise değişik tipler vardır. Kromozomun ucun­dan bir parça kopabilir (defisiyens) içinden bir parça kopabilir (delesyon), için­den kopan bir parça kaybolmayıp 180° döner tekrar aynı yere yapışabilir (inversiyon), bir parça iki kere bulunabilir (duplikasyon), kromozom parçaları kardeş ol­mayan kromozomlar arasında yer değiş­tirirler (translokasyon). Bu tür olayların sonucunda da, canlıda değişimler ve anormallikler oluşabilir.

Gen mutasyonlarında değişim çok da­ha küçük düzeydedir. Genlerin küçük yapı birimleri olan nükleotidlerde değişme or­taya çıkabilir.

Mutasyonların en önemli nedeni rad­yoaktif ışınlardır. Ayrıca alkol, antibiyotik­ler ve birçok kimyasal madde de mutas-yona neden olabilir. 40 yaşından sonra doğum yapan kadınlarda mutasyon oluş­ma riski biraz daha fazladır. Bütün bun­ların yanında kendiliğinden de mutasyonlar ortaya çıkabilir (sponter mutasyon) Günümüzde özellikle bitkilerde isteyerek yapılan mutasyonlarla üstün özelliklere sahip bitkiler elde edilmeye çalışıl­maktadır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Mutasyon Nedir?"


Top