Musul Nerededir, Musul Hakkında Bilgi

Musul şehri nerededir, Musul şehri tarihi ve kültürü, Musul hakkında bilgi.

Kuzey Irak’ta bir şehirdir. Irak’ın En büyük 2. şehridir. Nüfusu, banliyöleriyle birlikte, yarım milyona yakındır.

Dicle üzerinde, denizden 250 m. yüksekliktedir. Basra-Nusaybin-Halep demiryolu üzerindedir. Şehirde Kürtler, Türkler, Araplar yaşar, küçük bir Hristiyan ve Yezidi azınlığı vardır. Irak’ın 14 sancağından nüfus ve yüzölçümü bakımlarından ikinci gelen sancağın merkezidir. Musul Sancağının yüzölçümü 29.568 km2, nüfusu 762.000’dir.

Türk tarihinin ünlü şehirlerinden olan Musul, 641’de İranlılar’dan Araplar’a geçti, Mezopotamya eyaletine merkez oldu. Hamdani ve Ukayli Arap krallıklarının başkentiydi.

Müslüman dünyasının en büyük kültür merkezlerinden biri olarak tanındı. 1095’te Büyük Selçuklu İmparatorluğu’na katıldı. Sonra Zengi Atabeyleri’ne başkent oldu. Bir ara Anadolu Selçukluları da Musul’u aldılarsa da elde tutamadılar.

Eyyûbîler’e, 1261’de İlhanlılar’a, sonra Celayirliler’e, Timurlular’a geçti. Bu devirde tamamen Türkleşen şehir, Karakoyunlular, Safaviler gibi Türk imparatorluklarının egemenliğinde kısa müddet kaldıktan sonra, Yavuz devrinde 1516’da Osmanlı İmparatorluğu’na katıldı.

17. yüzyılda Musul 120.000 km2 yüzölçümlünde, 6 sancaklı (vilayetli) bir eyaletti. 1910’da eyaletin nüfusu 493.000’di. Musul şehrinde 100, Kerkük’te 60 bin kadar nüfus yaşıyordu. 3 sancağı vardı: 6 kazalı Musul merkez, 6 kazalı Kerkük, 5 kazalı Süleymaniye sancakları. Bu devirde petrol bulundu, işletme hakkı yabancı şirketlere verildi.

1. Dünya Savaşı sonunda mütarekeden sonra, İngilizler 8 kasım 1918’de asayişin düzeni bahanesiyle Musul’u işgal ettiler. Bütün Musul eyaleti, bu eyalette Türk-Kürt çoğunluğu yanında Araplar’ın azınlıkta olmasından dolayı, Misak-ı Milli sınırları içindeydi.

Lozan’da bu dava halledilemedi. Türkiye, Musul’u bırakmak istemiyordu. En sonunda, 16 aralık 1925 tarihli Milletler Cemiyeti kararı, İngilizler’in etkisiyle, bu eyaleti Irak’a (yani İngiltere’ye) bıraktı.

Eski Türk kültür merkezlerinden biri olan Musul’da önemli Türk tarih ve sanat eserleri vardır.