Mustafa Necati Kimdir, Kısa Bilgi

Mustafa Necati hayatı ve eserleri, Fikir adamı Mustafa Necati hakkında kısa bilgi.

Eski Milli Eğitim bakanlarından, devrimci bir fikir ve kültür adamımızdır. Darende Mutasarrıfı Halil Bey’in oğludur. İzmir’de doğdu. Orta öğrenimini İzmir idadisinde yaptı, İstanbul’a gelerek Mekteb-i Hukuk’ta yüksek öğrenimini tamamladı. İzmir Öğretmen Okulu’ na tayin edildi. 1915-1918 yılları arasında arkadaşı Vasıf Çınar’la birlikte, oradaki özel Şark Okulunu idare etti. Bir yıl da avukatlık ederek İzmir Vilâyeti hukuk müşavirliğinde çalıştı.

1919 yılı mayısında İzmir’in işgal edildiğini görünce bu genç, ateşli yurtsever arkadaşlarıyla birlikte bir çete teşkilatı kurdu. Kuvayı Milliyenin bir müfreze komutanı olarak görev aldı, yurtta karışıklıklar çıkaran vatan haini Aznavur çetesiyle, Yunanlılarla savaştı. Balıkesir’deyken İzmir’e Doğru adiyle çıkardıkları gazetede, gene arkadaşı Vasıf Çınar’la birlikte çalıştılar.

Mustafa Necati 1920’de, Saruhan milletvekili seçildi. Karadeniz kıyılarında Pontus Rum eşkiyasının kurduğu teşkilatla savaştı, Karadeniz Bölgesi İstiklal Mahkemesinde, Büyük Millet Meclisi Müdafaa-i Hukuk Grubu katipliğinde çalıştı. Daha sonra Kastamonu ve Havalisi İstiklal Mahkemesi başkanı oldu.

Mustafa Necati, 1923’te Meclis’in ikinci devresine İzmir milletvekili olarak girdikten sonra Mübadelelmar ve iskan, 1924’te Adliye Vekili oldu. Kabinenin istifasından sonra, Şeyh Said isyanında Şark İstiklal Mahkemesi savcılığını yaptı.

1925’te Maarif Vekili (Milli Eğitim Bakanı) olan Mustafa Necati ölümüne kadar, 4 yıl bu görevde kaldı. Hareketli, ateşli hayatının en verimli devresi Milli Eğitim Bakanı olarak geçirdiği yıllardır. Maarif mesleğini daha itibarlı bir meslek haline getiren, Milli Eğitim teşkilatını kökten hamlelerle düzelten odur.

Gerekli işleri, şekil bağlarına kapılmadan hemen gerçekleştirme safhasına aktaran pratik, aktif görüşü hayranlık uyandırmış, Mustafa Necati adı maarif ve milli kültür hayatımızda yeniliğin, devrimciliğin bir timsali olarak kalmıştır. Çok genç yaşta ölen Mustafa Necati kısa ömrünü millet hizmetinde geçirmiş Cumhuriyetçi, devrimci bir yurt çocuğu olarak daima anılır.