Musevilik Nedir?

Musevilik ne zaman doğdu, Musevilik ve yahudilik, Musevilik inancı hakkında bilgi.

Musa Peygamber tarafından kurulan ve kutsal kitabı “Tevrat” olan dindir. Başlıca üç temele dayanır.

Ahlak: Musevilikte Allah hiç bir maddeden olmamış, ana ve babadan doğmamış, kendiliğinden var olmuş, her şeyi gören ve bilen.kudretli, ölümsüz, yüce bir varlıktır. Vücutla ruh ayrı varlıklardır, öbür dünyanın varlığına inanmak gerekir. Ayrıca Sina musevilikdağında Allah tarafından Musaya bildirilen ünlü “On Emir, Evamir-i Aşere” Museviliğin sosyal ahlak prensiplerini kapsar.

On Emir Nedir?

Bu emirler şunlardır: Puta tapmamak, gereksiz yere Yehova (Allah)’nın adını anmamak, altı gün çalışıp yedinci günü dinlemek, ana-babaya saygı göstermek, adam öldürmemek, zina etmemek, komşunun malını çalmamak, yalan söylememek, rüşvet almamak, kurban kesmek.

Dini törenler: Bu törenlerin amacı İsrailoğullarını putperestlerden korumaktır. Havralar, hahamlık kurumu bu amaçla kurulmuştur. Davud ve Süleyman gibi peygamberler dini törenleri ilahi ve müzik katarak zenginleştirdiler. Önceleri yürürlükte olan kurban kesilmesi geleneği, yerini “hamursuz” denilen tuzsuz ekmek ve çeşitli çöreklerin yapılmasına bıraktı. Erkek çocukların sünnet olması da Museviliğin gereklerindendir.

3-Medeni haklar: Musevilikte babanın çocuk üzerinde sınırsız hakları vardır. Baba ölünce büyük çocuğu mirasından diğer çocukların payının iki katını alır. Çocukların evlenmeleri ailelerinin kararına bağlıdır. Evlenecek kız kocası olacak erkekten başlığa benzer “mehr” denilen bir gelir alır. Dul kalan çocuksuz kadın kayın biraderiyle evlenmek zorundadır. Bu evlenmeden doğacak ilk çocuk ölmüş kocasının çocuğu sayılır, onun mirasına sahip olur. Ayrıca erkek çok kadınla evlenebilir.