Musammat Nedir?

Musammat özellikleri nedir, Musammat gazel örnekleri hakkında bilgi.

4-10 mısrahk bentlerden oluşan nazım şe­killerinin genel adıdır. En az 4, en çok 12 bentten oluşur. Mısra sayısına göre murabba muhammes,  müseddes, müsebba,

müsemmen, muaşşer, terkib-i bent, terci-i bent adını alır. İç kafiye bulunan ve istenildiğinde dört­lükler haline dönüşebilen gazellere musammat gazel denir.

Örnek: “Değildim ben sana mail Sen ettin aklımı zail Bana tan eyleyen gafil Seni görgeç utanmaz mı? Fuzuli.