Muş İli Hakkında Bilgi

Muş hangi bölgemizdedir, Muş tarihi ve ekonomisi, Muş ilimiz hakkında bilgi.

Muş, Doğu Anadolu Bölgesinin Yukarı Murat-Van bölümünde bir ilimizdir. Topraklarını doğuda Ağrı, güneyde Bitlis ve Siirt, güneybatıda Diyarbakır, batıda Bingöl, kuzeyde Erzurum illeri çevirir. Merkez ilçesinden başka Bulanık, Malazgirt ve Varto adlarında üç ilçesi, bunlara bağlı 15 bucakla 369 köyü vardır.

Yüzölçümü: 8.196 km2 Nüfusu: 167.377 (1960 sayımı) Nüfus yoğunluğu: Km2’ye 20 kişi Muş ilinin orta kesimlerini Murat Suyu çevresinde gelişen Muş Ovası kaplar. Bu ova, Iğdır Ovasından sonra, Doğu Anadolu Bölgesinin en büyük ovasıdır.

Yüksek dağlarla çevrilidir. İlin kuzey kesimlerini kaplayan Bingöl Dağı 3.650 m.’ye kadar yükselir. İlin güney kesimindeki en önemli dağlar Hacreş Dağları’dır. Bu dağların en yüksek noktası 2.689 m.’yi bulur.

Muşta şiddetli karasal, kurak bir iklim hüküm sürer. Kışlar soğuk geçer; yazlar, kısa sürerse de sıcaktır. İlin orman örtüsü fakirdir. En önemli akarsuyu Fırat’ın iki büyük kolundan biri olan Murat Suyu’dur. Bu su Muş Ovasına kuzey-güney doğrultulu bir boğazla girer, ovada doğudan gelen Karasu’yu alır.

Muş Ekonomi: Muş Ovasında da, ilin daha başka ufak çaplı ovalarında da tarım gelişmiştir. Muş Ovasında tahıldan başka tütün ekimine de önem verilir.
Muş ilinde ekonomik faaliyetler arasında hayvancılık önemli bir yer tutar. Daha çok küçük baş hayvan yetiştirilir.