Mürekkep Balığı Nedir

Mürekkep Balığı Kemiği Nasıldır, Mürekkep Balığının Kanı Neden Mavidir Kısa Bilgi

murekkep_baligiMürekkep balığının bütün iç organları sanki bir torba içine tıkılmış gibidir. Bu sert yapılı torbaya Manto adı verilir. Mantonun dışında ancak- kafa ve dokunaçlarını görebiliriz.

Mantonun kenarları dalgalı biçimde olan yüzgeçlerle çevrilidir. Mürekkep balığı yüzgeçlerini hareket ettirerek suda kımıldamadan durabildiği gibi yavaşça ileriye doğru da yol alabilir.

Şimdi hayvanın iç organlarını inceleyebilmek için mantoyu boylamasına kestiğimizi düşünelim.

Üç yürek: Üç yürekten ikisi, vücuttan gelen pis kanı toplayabilmek üzere solungaçların birleştiği yerin yakınında bulunur. Kan, solungaçlarda oksijen aldıktan sonra orta yüreğe gelir ve buradan vücuda dağılır. Solungaç, yürekler den geçen pis kandır. Oksijenli temiz kan ise sadece orta yürekten geçer. Bundan ötürü mürekkep balığı gerçekten Çok yürekli bir hayvandır. Ama hepsi bu kadar değil. Bu hayvanlarda kanın rengi mavidir. İnsan kanının kırmızı renginin hemoglobin cevherinden ileri geldiğini biliyoruz. Hemoglobin, demir kapsayan ve oksijeni saklayabilen bir maddedir. Yumuşakçalar Mollusca. Kafadan ayaklılar sınıfının bağlı olduğu dalın adı ise bu görevi hemosiyanin denilen madde yapar.

Bakır kapsayan bu madde oksijen alınca mavi renk alır ve kanı da maviye boyar.

Solungaçlar. Bunlar yüzgeçlere benzerler. Mantonun içine giren su buralara dolar.

Huni. Öbür yumuşakçalarda Ayak adı verilen bölüm kafadan ayaklılarda Huni adını alır ve mantonun içine giren suyu kuvvetle geri tepmeye yarar. Hayvanın bu organı nasıl kullandığını ve hareket ettiğini ilerde göreceğiz.

Kabuk (İç-iskelet). Mürekkep balıkları ve ahtapotlarda küçük bir kabuk iç iskelet durumunda vücudun iç bölgesine yerleşmiş bulunur. Bu kabuk kalsiyum karbonat veya kutikula denilen koruyucu bir katmandan meydana gelmiştir. Ahtapotlarda kabuk ince bir kıkırdak katmanından başka bir şey değildir.

Ağız. Büyük ahtapotların ağızları gerçekten korkunç bir şeydir.