Murabba Nedir?

Murabba örnekleri nelerdir, Murabba çeşitleri hakkında bilgi.

Divan şiirinde dört mısralık bentlerle kurulan nazım şeklidir 3-7 bent olabıllf
Birinci bendin son mısrası, her bendin sonunda tekrarlanırsa böyle murabbalara Murabba-ı Mütekerrir denir. Kafiye düzeni.

aaaa, – bbb-a, ccca… veya aaa A nakarat, bbb A nakarat, ccc A nakarat biçimindedir. ” ‘ ‘ • ” , Her konuda yazılabilir.