Mülkiyetin Devamında Ölçü Nedir?

In Dini Bilgiler, Genel, Sosyal Bilimler 15 views

Mülkiyetin Devamında Ölçü nedir, Mülkiyetin Devamında Ölçü hakkında bilgi.

Bir kişi satın alma, miras veya hibe yollarından biri ile bir mül­ke sahip olsa, o mal devamlı olarak kendisinin olur. Uzun bir zamanın geçmesi, sahibi tarafından imar edilmemesi, işlenip ekilmemesi, o mal üzerindeki mülkiyete zarar veremez.

Mürur-ı zaman veya ihmalkarlık, sa­hibinin o mülkten faydalanmayı kendi iradesi ile terk veya gelecek za­mana tehir sayılırsa da o mülkü mülkiyetinden çıkarmak şeklinde değerlendirilemez.

Satış veya bağış yolu ile o malı mülkiyetinden çıkardığı şahitler ve belgeler ile işhat ve isbat edilmedikçe mülkiyetin devamına hükmedilir. Mâl sahibinin ölmesi ile mülkiyet hakkı mirasçılarının lehine mahfuz tutulur. Zirâ, “Bir zaman sâbıt olan bir şeyin aksine delil olmadıkça ba-kası ile hükmolunur.” Mürûr-ı za­man, mülkiyeti tahrip ve tebdile se­bep olamaz.

Mülkiyet hakkı, her türlü tecavüz­den masundur. Sahibinin rızasına aykırı olarak bir mal başkaları tara­fından tasarruf edilemez ve ihtiyacı olanlara paylaştırılamaz. Bir kimse­nin malı çok olsa, başkalarının da böyle bir mala ihtiyacı bulunsa, kar­şılıklı rıza esasına dayalı satış veya hibe yollarından başka bir usulle bu mal sahibinin elinden alınamaz. Ta­puyu delecek ve mülkiyeti zedeleye­cek bir tasarrufa asla müsaade yok­tur. Başkalarının ihtiyacı ve hatta ıztırarı, mal sahibinin hakkını iptale sebep teşkil edemez.

İslam dininin koyduğu bu sağlam kaideler ve şaşmaz ölçüler, mülkiye­tin ve dolayısıyla insanlar arasında­ki huzurun korunmasına hizmet et­miş ve etmektedir de. Beşeriyetin topyekûn selameti, İslam dinini ta­nıması, öğrenmesi ve ona uygun bir hayat tarzı takip etmesine bağlıdır.

Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Mutluluk Çubuğu Nedir ve Nasıl Kullanılır
Bu yazımızda halk arasında “mutluluk çubuğu” yani
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir

Leave a reply "Mülkiyetin Devamında Ölçü Nedir?"


Top