Mülkiyet Nedir?

Mülkiyet hakkın nedir, Mülkiyet kime aittir hakkında bilgi.

“Mülkiyet bir zümrenin veya bir kişinin bir şeyi kayıtsız şartsız tasarrufu ve top­lumun da bu tasarrufu himaye etmesidir.” Mülkiyet hukuki bir terimdir.

Mülkiyet üze­rindeki tasarruf hakkı demek: Mülkün ge­lirinden, sağladığı kardan ya da hizmet­lerinden yararlanma hakkıdır. İlkel top­lumlarda mülkiyet komünal olduğu halde toprağa yerleşme ile özel mülkiyet başlamıştır. Kapitalist ya da liberalist ekono­mide özel mülkiyet esastır. Sosyalist top­lumlarda ise mülkiyet hakkı sadece ka­muya aittir.