Muhtariyet Nedir, Sözlük Anlamı

In Genel, Sosyal Bilimler, Sosyoloji 12 views

Muhtariyet özerklik nedir, Muhtariyet hakkında bilgi.

Hukukta, insan topluluklarına, tüzel kişilere çeşitli toplumsal faaliyet alanlarında ve belli sınırlar içinde tanınmış olan hareket serbestliğine muhtariyet (özerklik) denir.

Bir topluluk veya tüzel kişi, kendisini idare edecek kuralların hepsini veya bir kısmını kendisi koyabiliyorsa, buna hakkı varsa, muhtariyeti var demektir. Bazı hallerde bu hak, devlet tarafından, kanun veya tüzükle düzenlenir.

Muhtariyet, mutlak anlamda ve sınırsız ise, hakimiyet (egemenlik) kavramına eşittir. Bu anlamda muhtariyet, ancak bağımsız devletlerde bulunur.

Çeşitli muhtariyet şekilleri vardır:

a) Federe devletlerde, sınırlı bir yasama hakkına kadar ulaşan siyasi muhtariyet;

b) İllerin, belediyelerin haiz oldukları idari ve mali muhtariyet;

c) iktisadi devlet teşekküllerine tanınan iktisadi faaliyet muhtariyeti;

ç) İdari, mali ve ilmi faaliyet alanlarını da kapsayan üniversite muhtariyeti gibi.
Muhtariyet, hangi alanda tanınmış ise, o topluluk veya tüzel kişi, o alandaki faaliyet kurallarını kendisi koyar, değiştirir ve yürütür. Bu hak ona hastır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Muhtariyet Nedir, Sözlük Anlamı"


Top