Muharrir Bu Ya Kitap Özeti

Muharrir Bu Ya türü nedir, Muharrir Bu Ya kimin eseridir, Muharrir Bu Ya hakkında bilgi.

Laf değil, muharrir bu! Yaz! Hem de çalakalem yaz! Durma yaz! Hem kaleminin ucuna nasıl gelirse öyle yaz!… Deme kış, yaz; yaz! Bu nasihati kulağına küpe yap! Buna bir rumuz olmak üzere kurşun kalemini kulağının ardından eksik etme! Yolda yaz, tramvayda, otomobilde, şimendiferde, vapurda, arabada, kayıkta dur, otur, hopla, zıpla yaz.

Gazetelerde, mecmualarda sütunlar, abideler dik. Kütüphanelerde mücelledat yığ! Ceplerin şiş şiş olsun, masan kağıt parçaları, müsvedde üzgünleri ile Guh-i Kafa dönsün.

Sen bunları gördükçe azımsa! Daha ziyade gayrete gel. Yaz. Hatta uykunu kes. boğazına yeme, kağıt kalem, mürekkep al. Sol elin başında, sağ elin kaşında düşünür gibi durduktan sonra aklına ne gelirse yaz.

Yahut, öyle düşünür gibi de durma! Önüne bakma, sağına, soluna aldırma! Hem, düşünmek insanı sıkar, türlü türlü hastalıklara meydan açar, sen ise bu dünyayı faniye yazmak için gelmişsin, binaenaleyh, durma, yaz! Benden ibret al, durmam, dinlenmem, cayır cayır yazar, vızır vızır okur, okuturum.

Müteveffa kitapçı Araki, bir kitabımın forma fiyatından tenzil etmek emeliyle:
— Rasim Bey, bir gün olacak, seni de, işte, işte… geçiyor Bak, baki diye parmakla gösterecekler. Bugünler yakındır!
Dedi idi. Herkesin dediği gibi bunun da dediği geldi, çıktı.
Aman azizim, sana bir nasihatim daha var. Açlığa son derece idman! Çünkü perhizler, oruçlar, bütün salah-ı nefis için icat ve emredilmiştir. Baktın ki. pek ziyade acıktın, derhal kaleme sarıl, yaz! Tokluğa birebirdir!