Muhammed Abduh Kimdir, Kısa Bilgi

Muhammed Abduh hayatı ve eserleri, Muhammed Abduh hakkında bilgi.

Büyük bir Arap fikir adamıdır. Cemalettin Afganinin en değerli öğrencisidir. Bütün İslam aleminde derin etkiler yaratmış, İslam dinini, aslındaki cevhere inerek modern bir şekilde açıklamıştır.

Muhammed Abdüh, Mısır’da Deltanın bir köyünde doğdu, Tanta medresesinde, Kahire’ de, Ezher İslam Üniversitesinde okudu. 1876’da Kahire’de gazeteciliğe başladı, 1879’da profesör oldu. Bu yıllar, İngiliz emperyalizminin bütün İslam dünyasını, bu arada Mısır’ın bağlı bulunduğu Osmanlı imparatorluğunu acıklı şekilde tehdit ettiği devredir. 1880’de Mısır’ın resmi gazetesi olan El-Vakaayiuul-Mısriyenin başına geçen Abdüh, çok değerli baş yazılarıyla modern düşünceleri yaymaya başladı, bu yazılar Batı ve Doğu dünyasında yankılar uyandırdı.

Abdüh, bu arada, İngiliz emperyalizmine karşı İslam dünyasının henüz yıkılmamış tek kuvveti olan Osmanlı İmparatorluğunu şiddetle tutuyordu. 1882’de Mısır’dan ayrıldı,’Paris’te yayın hayatına devam etti. 1885’te Beyrut’ta yerleşti. 1899’da 2. Abdülhamit onu Mısır müftülüğüne atadı. Muhammed Abdüh, bundan sonra, Ezher Üniversitesini yenileştirdi. Cemalettin’in eserlerini Farsça’dan Arapça’ya çevirdi. Öğrencisi Reşit Rıza’nın 1897’den beri yayınladığı el-Menar adındaki dergide düşüncelerini yaymaya devam ederken 56 yaşında öldü.