Müdafai Hukuk Cemiyetleri Hakkında Bilgi

Müdafai Hukuk Cemiyetleri görevi nedir, Müdafai Hukuk Cemiyetleri  hakkında bilgi.

Mondros Bırakışması’ndan sonra yer yer işgale uğrayan Anadolu’da kurulan direnme örgütleri. Önce Trakya’da (Paşaeli Müdafaa-i Hukuk Derneği), İzmir’de ve Ege’de kuruldu. Başlangıçta adları farklıydı.

Sivas Kongresinde Mustafa Kemal’in önderliğinde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği adı altında birleştirildi. Öteki dernekler ve Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneğinin şubeleri oldu.