Mozambik Hakkında Bilgi

Mozambik hangi ülkededir, Mozambik bayrağı, Mozambik hangi ülkenin sömürgesiydi.

Portekiz’in Doğu Afrika’daki eski sömürgesidir. Doğusunda Hint Okyanusunun Mozambik Kanalı denilen bölümü, kuzeyinde Tanganika, batısında Rodezya B. D.’ni teşkil eden Nyasa, Kuzey Rodezya ve Güney Rodezya, güneybatısında da G.A.B.’nin Transvaal ve Natal devletleri ile İngiltere’ye ait Swasiland sömürgesi vardır.

Madagaskar’a en yakın mesafesi 400 km.’dir. Yüzölçümü: 771.125 km2 Nüfusu: 6.500.000 Başkenti: Lourenço Marques Ülkenin ancak kuzeybatısı dağlıktır. Nyasa yakınlarında Namuli tepesi 2.500 m.’yi bulur. Güney Rodezya sınırı üzerindeki Şimanimani Dağı ise 2.700 m.’dir. Kuzey Rodezya-Nyasa sınırı üzerinde 2.207 m.’lik Osalaniama Tepesi vardır. Zambezi nehri ülkeyi ortadan ikiye böler, Mozambik Kanalı’na dökülür. Güneyde Limpöpa da Mozambik’te Delagoa Körfezinin kuzeyinde denize dökülür. Nyasa Gölü, Mozambik, Nyasa ve Tanganika arasında paylaşılmıştır.
Mozambik’te yıllık yağış ortalaması 80 sm.’yi geçer. Yazın ısı ortalaması 21°, kışın-ki 30°’dir. Tipik bitki örtüsü yağmur mevsiminde yeşil muson ormanları, iç bölgelerde savanalar, park (galeri) ormanlarıdır.

Mozambik’te en çok çay, pamuk yetiştirilir. Tarım ürünleri arasında buğday, kahve, kauçuk, pirinç, demir, muz, şeker de vardır. Hiçbir endüstri gelişmemiştir. Yılda 22 kilo kadar altın çıkarılır.

Mozambik’te kilometreye 8,5 kişi düşer. Ahali Bantu topluluğundan Zenciler’dir. Portekizliler’in 28.000’i melez’dir. 330.000 Müslüman, 11.000 Hindu, 325.000 kadar Hristiyan vardır, üstü putperest’tir. Kıyılar Müslüman dininin tabii yayılma alanını teşkil eder.

Başkent Lourenço Marques, en güneyde, Delagoa Körfezi üzerinde 113.000 nüfuslu bir liman şehridir. Demiryolu ile Transvaal’a bağlıdır. Eski başkent Mozambik limanı kuzeydedir; nüfusu 20.000 kadardır. Mozambik’ te yüksek, hatta orta öğretim bile yoktur. Portekizliler, pek ilkel bir sömürgecilik siyaseti gütmektedirler.
Mozambik kıyıları, daha 8. yüzyılda Arapların eline geçmişti. Oldukça devamlı bir Arap devleti kuruldu. Bu devlet, Yavuz zamanında Osmanlı imparatorluğu’na bağlandı. 16. yüzyıldan başlayarak kıyılara gelen Portekizliler, geçen yüzyılda bütün ülkeyi ellerine geçirdiler.