Mozaik Nedir, Nasıl Yapılır?

Mozaik nasıl yapılır, Mozaik desen nasıl elde edilir, Mozaik hakkında bilgi.

Mozaik, küçük, renkli parçaların yan yana yapıştırılmasıyla elde edilen resimlerdir. Genel olarak, bu parçalar cam, renkli taş, kiremit gibi malzemeden meydana gelir; ayrıca eski çağlardan beri yapıldığı gibi sırf bu iş için hazırlanmış mozaik taşları da vardır.

Mozayik taşları iki ayrı kısımdan meydana gelir: Biri taşın gövdesi, öbürü de üstündeki sır, yani parlak ve zamana dayanmasını sağlayacak kısımdır. Buna rağmen, bazı mozayiklerin parlak sırlan yüzyıllara dayanamamıştır. Eski mozayiklerin yıpranmasının ikinci sebebi de bunların yapıştırma yoluyla resme yerleştirilmiş olmasıdır. Yapıştırıcı madde bozulunca, o parçalar kopup dökülür.

Mozayik taşları, genel olarak, kaolin, kil gibi maddelerin yüksek sıcaklıkta pişirilmesi, üzerlerine silisyumlu bir sır tabakası eklenmesiyle elde edilir. Bu renkli parçacıkları bir resme göre gereken renklerle yan yana dizilip yapıştırılmasından da mozayik resmi ortaya çıkar. Bunun için iki usul kullanılmıştır. Biri, mozayiklerin doğrudan doğruya duvara, yere, önce yapıştırıcı madde sürüldükten sonra teker teker konulup tespit edilerek işlenmesidir. Bu usul çok güç, emek isteyen bir usul olmakla beraber daha sanatlıdır. Buna doğrudan doğruya mozayik işlemek denir, ikinci usulde ise mozayik taşları önce ya bir kartona, ya da kalınca kağıda tersinden dizilip yapıştırılır. Sonra blok halinde asıl yerine toptan yapıştırılarak tespit edilir. Islatılan kağıt, karton, bu yapıştırılmış mozayik yüzeyinden ayrılır. Bu daha çok yapı işlerinde kullanılan pratik bir usuldür.