Mormonlar Hakkında Bilgi

Mormonlar kimdir, Mormonlar mezhebi hakkında bilgi, Mormonlar nerede yaşar.

Amerika’da kurulmuş bir Hristiyan mezhebinden olanlara Mormonlar denir. Mezhebin asıl adı Latter-Day Saints (Son Gün Azizleri )dir.

Bu mezhep 1830’da Joseph Smith ( 1805 -1844) tarafından kurulmuştur. Söylendiğine göre, Joseph Smith’e 14 yaşındayken vahiy gelmiş, Mormon Kitabı ilham edilmiştir. Kilise resmen 1830’da 6 üye ile kurulmuştur.

Mezhebin ilk kuruluşu sırasında Mormonlar büyük güçlüklerle karşılaşmış, yerlerini, yurtlarını bırakıp gitmek zorunda kalmışlardı. Zamanla kuvvetlenen Mormonlar dünyanın bazı yerlerinde misyoner teşkilatı bile kurdular. Bugün mezhep mensuplarının sayısı 500.000 kadardır.

Mormon mezhebi maddeci bir görüşe dayanır. Bu arada, çok evliliğe (erkeklerin de, kadınların da birden fazla kişiyle evlenebilmelerine) müsaade eder. Mezhebin en çok bu yanı Amerika’da şiddetli tepki yaratmış, 1882′ de Amerikan hükumeti bu kuralın uygulanmasını kanunla yasak etmiştir.