Montesquieu Kimdir, Kısa Bilgi

Montesquieu kanunların ruhu, Montesquieu kuvvetler ayrılığı, Montesquieu hayatı ve eserleri hakkında bilgi.

Fransa tarihinin en ünlü fikir adamlarından biridir. Montesquieu, J.Locke’un hukuk devle­tinin temeli olan “yasama” ve “yürütme” erklerini geliştirmiştir.

Montesquieu yaşama ve yürütme erklerine bir yargı erkini ekleyerek “erklerin ayrılması” ilkesine bugüne kadar geçer­li kalan son ve tam biçimini kazandırmış­tır. Bu Montesquieuilke bu biçimiyle çağdaş hukuk dev­letinin hep başlıca temellerinden biri sa­yılmıştır.

Montesguieu’nun belirlemeye değer bir yönü de “tarih” anlayışıdır. Ya­salar, iklim, töreler, ulusun karakteri vb. ile ilgilidir. Bu da kültürün bir alanı olan hukukun genel bir şema olmayıp, her top­lumda bireysel bir nitelik kazandığı savı­dır. Bu da usçu (akılcı) aydınlanmada pek rastlanmadığımız bir görüştür”.

Montesquieu düşünceleriyle Fransız İhtilalini hazırlayanlardan biridir. En ün­lü eseri “Kanunların Ruhu” dur.