Monroe Doktrini Nedir, Kısa Bilgi

Monroe Doktrini belgesi ne zaman çıktı, Monroe Doktrini içeriği hakkında bilgi.

Amerika Birleşik Devletleri tarihinde, Amerika Amerikalılarındır ilkesini yerleştiren bir belgedir.

Amerika Birleşik Devletlerinin 5. Cumhurbaşkanı olan James Monroe 2 aralık 1823′ te Kongre’de yaptığı bir konuşmayla, Amerika topraklarında artık Avrupa devletlerinin sömürge kuramayacaklarını belirtti. Yeni karara göre, eski sömürgeler de artık sınırlarını genişletemiyeceklerdi.

Monroe Doktrininin doğmasına o devirdeki Avrupa devletlerinin Amerika topraklarını hükümleri altına almak istemeleri yol açmıştır. Avrupa’nın belli başlı üç büyük devleti.

Rusya, Prusya, Avusturya milletin oyu ile iş başına gelen hükumetleri ortadan kaldırmak istiyorlardı. Amerika hükumeti bu üç büyük devletin Amerika’da da aynı fikri kabul ettirmek için harekete geçmelerinden korkuyordu. Bu tasaya İngiltere de katılıyordu, çünkü, Amerika’da eskiden kurulan sömürgeler, zamanla, bağlı bulundukları anayurtlarından ayrılmışlar, küçük birer cumhuriyet olmuşlardı. Bunların eski hallerine dönmeleri Amerikayı olduğu kadar İngiltereyi de korkutuyordu, çünkü, İngiltere bu küçük cumhuriyetlerle ticaret yapıyordu. Bu ülkeler yeniden sömürge olurlarsa, İngiltere’nin ticari durumu sarsılacaktı.

İngiliz hükumeti, bu düşünceyle, Amerikan hükumetine Avrupa devletlerinin Amerikan toprakları üzerinde nüfuz sahibi olmalarını önlemek için beraber çalışmayı teklif etti.